Call us

Nieuws

Opletten voor de nieuwe wettelijke verplichtingen bij dividend-uitkeringen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is voor nieuw opgerichte vennootschappen van toepassing vanaf 01 mei 2019.

Er zijn echter dwingende bepalingen die voor bestaande vennootschappen (voor 01/05/2019 opgericht) van toepassing zullen zijn vanaf 01/01/2020.

Eén van die dwingende bepalingen is de balans- en liquiditeitstest bij uitkering van dividenden.

Waarom deze testen ?

Bij de oprichting van een BV (vroegere BVBA) is geen minimumkapitaal meer vereist. Een toereikend aanvangsvermogen volstaat aldus om een BV op te richten.

Hierdoor valt een zekerheid weg voor de schuldeisers en de wetgever heeft dit willen compenseren door het verplicht toepassen van de balans- en liquiditeitstest.

Wat houden deze in ?

Balanstest : deze test wordt uitgevoerd door de algemene vergadering (AV) en gaat na of het netto-actief (activa minus schulden, voorzieningen en de niet afgeschreven oprichtingskosten en kosten van O & O) niet onder nul zakt bij de geplande uitkering.

Liquiditeitstest : als de AV de balanstest heeft uitgevoerd en tot een positieve bevinding komt, moeten de bestuurders de liquiditeitstest toepassen. Ze dienen na te gaan of bij een uitkering van middelen de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden. Deze termijn is een minimum; hebben de bestuurders weet van gebeurtenissen op langere termijn (> 12 maanden), dan dienen deze ook in rekening te worden genomen.

Het negeren van deze liquiditeitstest en toch winst uitkeren brengt hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders met zich mee. De bestuurders dienen ten andere de ten onrechte uitgekeerde winst terug te vorderen.

Deze balans- en liquiditeitstest gelden bij de BV, bij de NV volstaat enkel de balanstest en bij de VOF en Comm.V. hoeven generlei testen te worden uitgevoerd.

Gepost op 31/05/2019
TOP Accountants - Theys Otten & Partners
Kantoor Brecht & Turnhout

Algemene voorwaarden - Privacy - Disclaimer
edit afsluiten