Call us

Nieuws

Zelfstandige vaders hebben vanaf nu ook recht op vaderschapsverlof

Kersverse vaders waarvan het kind is geboren na 1 mei 2019, kunnen vanaf heden ook gebruik maken van vaderschapsverlof. Tot voor kort was het vaderschapsverlof (of geboorteverlof) enkel van toepassing op vaders in loondienst

Vaderschapsverlof, wat is dit?

Als vader heb je recht op tien dagen vaderschapsverlof. Deze dagen kunnen flexibel worden opgenomen.
Deze tien dagen kunnen opgenomen worden in verschillende formules:

  • tien volledige dagen;
  • wekelijks een halve dag;
  • om de twee weken een volle dag;
  • afwisselend halve en volle dagen;
  • of twintig halve dagen.

Kan je de zaak moeilijk tien dagen in de steek laten? Geen probleem, dan kan je als vader er ook voor kiezen om acht dagen verlof te nemen, voor de overige twee dagen heeft u dan recht op vijftien gratis dienstencheques.
Het vaderschapsverlof moet opgenomen worden binnen de vier maanden na de geboorte en op de dagen waarop u het verlof neemt mag er niet gewerkt worden.

Bij wie moet je dit aanvragen?

Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot onder het maxistatuut moet je het vaderschapsverlof aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij u bent aangesloten.
De aanvraag moet u ten laatste indienen voor het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de geboorte. Indien uw kind in mei is geboren, dan moet u de aanvraag ten laatste op 30/9 aangetekend indienen.
Er zijn wel enkele bijkomende voorwaarden:

  • er moet een wettelijke afstamming zijn, deze is er automatisch bij gehuwde partners met kind. Ongehuwde ouders moeten het kind eerst erkennen in het gemeentehuis.
  • indien er geen wettelijke afstamming is, dan moet vader of meeouder inwonen bij de persoon van wie de wettelijke afstamming wel bewezen is en waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.
  • op het moment van de geboorte moeten feitelijk samenwonende koppels (van wie de afstamming niet vaststaat) minstens drie jaar samenwonen om recht te hebben op vaderschapsverlof.

De wet voorziet een premie van € 80,82 per opgenomen verlofdag.

Er zijn ook mogelijkheden voor zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt, maar hiervoor moet aan bijkomende voorwaarden worden voldaan. Indien u in één van deze situaties zit, gelieve dan contact op te nemen met uw dossierbeheerder zodat deze samen met u kan bekijken of u in aanmerking kan komen voor vaderschapsverlof.

Gepost op 30/06/2019
TOP Accountants - Theys Otten & Partners
Kantoor Brecht & Turnhout

Algemene voorwaarden - Privacy - Disclaimer
edit afsluiten