Call us

Nieuws

Heb je in 2020 nog een BVBA?

Zoals u wellicht in één van onze vorige nieuwsbrieven of elders gelezen zal hebben, trad op 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking.
Een van de meest besproken wijzigingen, betrof de vermindering van het aantal vennootschapsvormen.  In het nieuwe blijven er nog maar vier verschillende vennootschapsvormen over:

  • BV
  • NV
  • CV
  • Maatschap (waaronder de VOF en de Comm V)
Sinds 1 mei 2019 kunnen er dus bijvoorbeeld geen nieuwe BVBA’s meer worden opgericht.  Maar wat dan als u vóór 1 mei 2019 al een BVBA had?

Bestaande vennootschappen hebben tijd tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen aan het nieuwe WVV.  Ze kunnen er echter wel voor kiezen om al vroeger hun statuten te laten aanpassen.  Als je vanaf 1 januari 2020, maar vóór 1 januari 2024 je statuten echter zou aanpassen, dan ben je sowieso verplicht om bij die wijziging ook al meteen je statuten om te zetten naar de nieuwe regels.

Er zijn echter ook een aantal ‘dwingende bepalingen’ voorzien, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn voor álle vennootschappen, ook voor degenen die hun statuten nog niet hebben aangepast.  Één van die dwingende bepalingen, betreft de vennootschapsvorm.

Hebt u dus bijvoorbeeld momenteel een BVBA, dan wordt dit vanaf 2020 automatisch een BV, ook al zijn uw statuten nog niet aangepast.  Vanaf dan vermeldt u op uw officiële documenten (facturen, bestelbons, website, briefpapier, …) dus niet meer “Mijn Vennootschap BVBA” maar “Mijn Vennootschap BV”.  hou hier dus o.a. ook rekening mee als u nu nog drukwerk e.d. zou bestellen.
Hieronder een overzicht van een aantal veel voorkomende vennootschapsvormen en de gewijzigde vorm vanaf 2020:
 
tem 31/12/2019 wordt vanaf 1/01/2020 ...
     
BVBA => BV
EBVBA => BV
s-BVBA => BV
GCV / Comm V => Comm V
Comm VA => NV
NV => NV
VOF => VOF
CVBA => CV of BV
CVOA => VOF

Gepost op 30/11/2019
TOP Accountants - Theys Otten & Partners
Kantoor Brecht & Turnhout

Algemene voorwaarden - Privacy - Disclaimer
edit afsluiten