Call us

Nieuws

Steun in tijden van Corona...

Na de drastische maatregelen die getroffen werden om de verspreiding van het coronavirus te trachten te beperken, heeft de overheid ondertussen ook een aantal steunmaatregelen uitgewerkt.  Die zouden de financiële impact op bedrijven, die bij sommigen ongetwijfeld aanzienlijk zal zijn, enigszins moeten verlichten.  Een overzicht …

 • Hinderpremie

  Er wordt voorzien in een premie voor ondernemingen die getroffen worden door de coronamaatregelen.  Denk hierbij in de eerste plaats aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten (café’s, restaurants, …) of die enkel tijdens weekdagen mogen open blijven en in het weekend moeten sluiten (kledingwinkels, krantenwinkels, …)

  Voor de sluiting tot en met 3 april heeft een bedrijf recht op een premie van 4.000 euro.  deze premie is belastingvrij.  Wordt de verplichte sluiting na 3 april nog verlengd, dan komt hier een vergoeding van 160 euro per dag bij.  Voor bedrijven die enkel tijdens de weekends verplicht moeten sluiten, bedraagt de premie 2.000 euro.  ook hier komt er bij een eventuele verlenging een bedrag van 160 euro per (verplicht gesloten) dag bij.

  Begin volgende week zou er meer informatie gegeven worden over dit systeem en hoe dit concreet aan te vragen. 

  Wij volgen dit bij TOP Accountants van zeer nabij op, en zodra de mogelijkheid er is om deze premie aan te vragen, zullen wij dit voor onze getroffen klanten onmiddellijk en automatisch aanvragen.  We passen onze planning aan en maken hiervan een absolute topprioriteit!
   
 • Overbruggingsrecht

  Zelfstandigen in hoofdberoep die zich omwille van het coronavirus genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.  Deze uitkering bedraagt 1.266,37 euro per maand (zonder kinderlast) of 1.582,46 euro per maand (met kinderlast).

  Voor meer informatie hierover en voor de aanvraag wendt u zich best tot uw sociaal verzekeringsfonds.  Bij de meeste sociale verzekeringsfondsen zijn er overigens speciale diensten en/of contactnummers open gesteld om alle aanvragen mbt steunmaatregelen ivm het coronavirus af te handelen.
   
 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht

   U kan voor uw werknemers tijdelijke werkloosheid door overmacht aanvragen omwille van de coronamaatregelen.  Bovendien worden de uitkeringen voor de getroffen werknemers voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent.
   
 • Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

  Bij betalingsmoeilijkheden voor de sociale zekerheidsbijdragen voor uw werknemers, kan u hiervoor een afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ.  U kan de dienst “Minnelijke Invordering” elke werkdag tussen 9 en 11.30u telefonisch bereiken op 02 509 20 44.  U kan ook een afbetalingsplan aanvragen per mail op plan@rsz.fgov.be (of via uw sociaal secretariaat)
   
 • Afbetalingsplan voor BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting

  Ondervindt u door het coronavirus moeilijkheden om uw inkomstenbelastingen of BTW tijdig te voldoen, kan u ook hier een aanvraag indienen voor een afbetalingsplan.  Bovendien kunnen in dat geval ook de nalatigheidsintresten en boeten worden kwijtgescholden. 

  Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u hier
   
 • Uitstel van betaling sociale bijdragen

  Zelfstandigen in hoofdberoep die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale zekerheidsfonds om de betaling van de sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2020 met een jaar uit te stellen.  Dit betekent concreet dat de sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2020 (normaal te betalen voor 31/3/2020) betaald moeten worden voor 31/3/2021 en die van het tweede kwartaal 2020 (normaal te betalen voor 30/6/2020) zijn te betalen voor 30/06/2021

  Bij dit uitstel van betaling zullen géén verhogingen worden aangerekend.

  De aanvraag hiervoor dient schriftelijk te gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds vóór 31 maart (bijdragen 1ste kwartaal 2020) en vóór 15 juni (bijdragen tweede kwartaal).
   
 • Vrijstelling sociale bijdragen voor de horecasector

  Ondernemers in de horecasector zouden gedurende één kwartaal volledig vrijgesteld worden van sociale bijdragen.  Of die vrijstelling automatisch wordt toegekend of dient aangevraagd te worden (en hoe dan), is momenteel nog niet geweten.  We volgen dit alleszins op en verwittigen de betrokken klanten zodra we meer weten

Gepost op 14/03/2020
TOP Accountants - Theys Otten & Partners
Kantoor Brecht & Turnhout

Algemene voorwaarden - Privacy - Disclaimer
edit afsluiten